O nama

“Dolina Gruže” je počela sa radom 1992. godine u Vitkovcu kao preduzeće za proizvodnju,trgovinu i usluge. U početku preduzeće se bavilo proizvodnjom i prodajom hrane za životinje i imalo četvoro zaposlenih. Cilj je bio da se obezbede potrebe malih i srednjih farmera koji su se nalazili u neposrednoj okolini proizvodnog objekta.
Pošto se kvalitetom svojih proizvoda i usluga pokazala kao ozbiljan partner u poljoprivrednoj prizvodnji, tako je “Dolina Gruže” počela da proširuje svoje proizvodne, prodajne kapacitete kao i svoj vozni park.

2007. godine u sastav preduzeća ulazi i “Mlin Ugljarevo”, pogon za proizvodnju hlebnog brašna.
2010. godine poslovno prodajni prostor u Somboru.
2011. implementiran HACCP standard.
2015. izgrađen podni magacin površine 1000 m2 sa kolskom vagom.

Danas je “Dolina Gruže” firma  sa 40 zaposlenih, koja preko svoje mreže od 15 maloprodajnih objekata, veleprodajom, mlinom za proizvodnju brašna i zavidnim voznim parkom zauzima poziciju jednog od regionalnih lidera u snadbevanju tržišta hranom za životinje, veštačkim đubrivima kao i obimnim pratećim programom, sa ciljem da stalnom edukacijom, organizovanjem promocija, prati trendove u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji i stvara partnerski odnos sa svojim kupcima.